Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Dębicy

ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

tel. 14 680 91 00,
fax 14 680 91 03

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
765633
Kalendarium wydarzeń
22125
Redakcja strony
4773
Mapa witryny
3803
Chmura tagów
2882
Polityka prywatności
1944
Szkolenia
1862
Galeria zdjęć
1732
Zastrzeżenia prawne
1282
Poleć znajomemu
1263

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
886411
Oferty pracy - CBOP
10176
Oferty pracy tymczasowej
9547
Oferty pracy rynek nielokalny
6091
Archiwum ofert pracy
4217
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
1999

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
209640
Formy aktywizacji
46326
Porady grupowe
26396
Staże
20698
Grupowe informacje zawodowe
14340
Giełdy pracy
13594
Szkolenia
13435
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
8864
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
8360
Prace interwencyjne
7779
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
7029
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5924
Targi pracy
5596
Spotkania informacyjne
5139
Roboty publiczne
5051
Prace społecznie użyteczne
4196

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
12961
Kreator CV
5747
Newsletter
2644
Rejestracja przez Internet
2381
Instrukcja kreatora CV
1696
Umawianie wizyt przez Internet
1694
Zgloszenie oferty pracy przez Internet
336
E-zapytanie
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
40137
Dokumenty do pobrania
8118
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7278
Rejestracja bezrobotnych
6044
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
5649
Rejestracja przez Internet
4380
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
4177
Zasiłek dla bezrobotnych
4005
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3758
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3659
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3332
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
2894
Inne informacje
2865
Bon na zasiedlenie
2844
Rejestracja poszukujących pracy
2746
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2727
Wysokość świadczeń pieniężnych
2572
Obowiązki bezrobotnych
2567
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2476
Staże
2394
Przyznanie statusu bezrobotnego
2387
Plan szkoleń
2384
Zwrot kosztów przejazdu
2375
Utrata statusu bezrobotnego
2301
Dodatek aktywizacyjny
2248
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
1928
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1857
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1725
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1712
Prace interwencyjne
1703
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia
1690
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1680
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1652
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1608
Bon stażowy
1602
Prawa bezrobotnych
1601
Rejestracja przez Internet
1390
Bon zatrudnieniowy
1388
Poradnictwo zawodowe
1382
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1336
Zwrot kosztów zakwaterowania
1326
Bon szkoleniowy
1315
Pośrednictwo pracy krajowe
1310
Prawa poszukujących pracy
1286
Studia podyplomowe
1262
Obowiązki poszukujących pracy
1224
Utrata statusu poszukującego pracy
1195
Roboty publiczne
1189
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1180
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1177
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1158
Prace społecznie użyteczne
1123
Usługi dla niepełnosprawnych
1123
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1102
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1100
Wykaz instytucji szkoleniowych
1094
Stypendium
1076
Koszty egzaminów
1009
Analiza skutecznośći i efektywności szkoleń
1005
Archiwum szkoleń
995
Trójstronne umowy szkoleniowe
973
Pożyczka szkoleniowa
952

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
28211
Dokumenty do pobrania
13849
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9943
Zgłoszenie oferty pracy
5210
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4893
Staże
4614
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3642
Prace interwencyjne
3233
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
3018
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2450
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
2214
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców
2166
Pozyczki na utworzenie stanowiska pracy
2154
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
2007
Dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
1770
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1724
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1670
Pytania i odpowiedzi - FAQ
1535
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1525
Poradnictwo zawodowe
1514
Wysokość świadczeń pieniężnych
1456
Pośrednik pracy do spraw marketingu
1407
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1391
Trójstronne umowy szkoleniowe
1376
Świadczenie aktywizacyjne
1289
Roboty publiczne
1245
Pośrednictwo pracy krajowe
1207
Informacja Starosty przy wydawaniu zezwoleń na pracę cudzoziemcowi
1196
Grant na telepracę
1191
Ulgi w spłacie należności
1172
Prace społecznie użyteczne
1124
Zgłaszanie ofert pracy w sposób osobisty
1096
E-oświadczenie
1087
Zwolnienia grupowe
1031
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1028
Zwolnienia grupowe i monitorowane
1011
Zwolnienia monitorowane
987

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o zamówieniach
31660
Kontakt
28986
Książka teleadresowa PUP Dębica
8204
Ogłoszenia o wynikach postępowań
7986
Zamówienia publiczne
7127
Programy i projekty
4556
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4544
Mapa dojazdu
4352
Ocena pracy Urzędu
3586
Kierownictwo Urzędu Pracy
3449
Ocena strony internetowej
3355
Analizy i statystyki
2754
E-zapytanie
2453
Programy i projekty realizowane
2344
Archiwum zamówień publicznych
2270
Statut i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2230
Statystyka lokalnego rynku pracy
2017
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
1993
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
1962
Inne informacje
1958
Tłumacz języka migowego
1786
Raporty o lokalnym rynku pracy
1686
Zielona Linia
1685
Przydatne linki
1656
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1547
Monitoring zawodow deficytowych i nadwyżkowych
1486
Programy i projekty zrealizowane
1393
Statystyki graficzne
1338
Dane za rok 2015
1294
"Aktywność to praca"
1079
"Czas na pracę"
1047
"Więcej szans w Powiecie Dębickim"
1025
Dane za rok 2016
985
Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"
983
Dane za rok 2014
978
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
933
"Wypracujmy sukces"
925
Dane za rok 2011
920
Dane za rok 2013
894
Dane za rok 2012
878
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
757
"Barometr zawodów"
745
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
684
"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
675
Dane za rok 2017
449
Program specjalny "Przełamać bariery"
253

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
3836
Registration
1085

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3542
РЕГИСТРАЦИЯ
876
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3069
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl