Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Dębicy

ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

tel. 14 680 91 00,
fax 14 680 91 03

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
796425
Kalendarium wydarzeń
29262
Redakcja strony
5043
Mapa witryny
4213
Chmura tagów
3116
Polityka prywatności
2099
Szkolenia
2004
Galeria zdjęć
1875
Zastrzeżenia prawne
1414
Poleć znajomemu
1358

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
930013
Oferty pracy - CBOP
10679
Oferty pracy tymczasowej
9973
Oferty pracy rynek nielokalny
6382
Archiwum ofert pracy
4507
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
1999

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
234146
Formy aktywizacji
49592
Porady grupowe
29529
Staże
21590
Grupowe informacje zawodowe
16432
Giełdy pracy
14573
Szkolenia
13989
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
9370
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
9028
Prace interwencyjne
8260
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
7400
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6340
Targi pracy
6025
Spotkania informacyjne
5609
Roboty publiczne
5452
Prace społecznie użyteczne
4558

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
13595
Kreator CV
6038
Newsletter
2770
Rejestracja przez Internet
2513
Umawianie wizyt przez Internet
1816
Instrukcja kreatora CV
1813
Zgloszenie oferty pracy przez Internet
441
E-zapytanie
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
41745
Dokumenty do pobrania
8571
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7577
Rejestracja bezrobotnych
6373
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
5967
Rejestracja przez Internet
4631
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
4383
Zasiłek dla bezrobotnych
4248
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3974
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3867
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3556
Bon na zasiedlenie
3095
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
3093
Inne informacje
3030
Rejestracja poszukujących pracy
2943
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2887
Obowiązki bezrobotnych
2768
Wysokość świadczeń pieniężnych
2725
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2671
Zwrot kosztów przejazdu
2574
Staże
2553
Przyznanie statusu bezrobotnego
2540
Plan szkoleń
2532
Utrata statusu bezrobotnego
2485
Dodatek aktywizacyjny
2408
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
2098
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2017
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1883
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1862
Prace interwencyjne
1842
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1802
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia
1802
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1786
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1765
Prawa bezrobotnych
1745
Bon stażowy
1715
Poradnictwo zawodowe
1517
Rejestracja przez Internet
1514
Bon zatrudnieniowy
1505
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1467
Zwrot kosztów zakwaterowania
1441
Pośrednictwo pracy krajowe
1438
Bon szkoleniowy
1426
Prawa poszukujących pracy
1415
Studia podyplomowe
1382
Obowiązki poszukujących pracy
1347
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1315
Utrata statusu poszukującego pracy
1312
Roboty publiczne
1300
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1271
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1261
Prace społecznie użyteczne
1239
Usługi dla niepełnosprawnych
1227
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1214
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1194
Wykaz instytucji szkoleniowych
1189
Stypendium
1177
Analiza skutecznośći i efektywności szkoleń
1148
Koszty egzaminów
1115
Archiwum szkoleń
1099
Trójstronne umowy szkoleniowe
1073
Pożyczka szkoleniowa
1052

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
29705
Dokumenty do pobrania
14694
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
10379
Zgłoszenie oferty pracy
5507
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
5091
Staże
4861
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3890
Prace interwencyjne
3463
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
3195
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2564
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
2390
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców
2338
Pozyczki na utworzenie stanowiska pracy
2301
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
2156
Dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
1914
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1883
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1749
Pytania i odpowiedzi - FAQ
1667
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1657
Poradnictwo zawodowe
1656
Wysokość świadczeń pieniężnych
1604
Pośrednik pracy do spraw marketingu
1545
Trójstronne umowy szkoleniowe
1520
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1512
Świadczenie aktywizacyjne
1419
Roboty publiczne
1367
Pośrednictwo pracy krajowe
1340
Informacja Starosty przy wydawaniu zezwoleń na pracę cudzoziemcowi
1324
Grant na telepracę
1314
Ulgi w spłacie należności
1285
E-oświadczenie
1242
Prace społecznie użyteczne
1239
Zgłaszanie ofert pracy w sposób osobisty
1196
Zwolnienia grupowe
1148
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1141
Zwolnienia grupowe i monitorowane
1116
Zwolnienia monitorowane
1098

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o zamówieniach
34410
Kontakt
30342
Ogłoszenia o wynikach postępowań
8813
Książka teleadresowa PUP Dębica
8748
Zamówienia publiczne
7812
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4896
Programy i projekty
4838
Mapa dojazdu
4668
Ocena pracy Urzędu
3819
Kierownictwo Urzędu Pracy
3653
Ocena strony internetowej
3593
Analizy i statystyki
2971
Archiwum zamówień publicznych
2488
Programy i projekty realizowane
2481
E-zapytanie
2453
Statut i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2381
Statystyka lokalnego rynku pracy
2194
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
2105
Inne informacje
2088
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
2079
Tłumacz języka migowego
1920
Zielona Linia
1816
Raporty o lokalnym rynku pracy
1812
Przydatne linki
1773
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1668
Monitoring zawodow deficytowych i nadwyżkowych
1594
Programy i projekty zrealizowane
1536
Statystyki graficzne
1458
Dane za rok 2015
1397
"Aktywność to praca"
1160
"Czas na pracę"
1132
Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"
1109
"Więcej szans w Powiecie Dębickim"
1097
Dane za rok 2016
1072
Dane za rok 2014
1062
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
1057
Dane za rok 2011
1004
"Wypracujmy sukces"
998
Dane za rok 2013
988
Dane za rok 2012
968
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
901
"Barometr zawodów"
824
"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
784
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
769
Dane za rok 2017
611
Program specjalny "Przełamać bariery"
347

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
4150
Registration
1166

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3831
РЕГИСТРАЦИЯ
949
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3308
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl