Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Dębicy

ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

tel. 14 680 91 00,
fax 14 680 91 03

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
732878
Kalendarium wydarzeń
21888
Redakcja strony
4592
Mapa witryny
3538
Chmura tagów
2720
Polityka prywatności
1846
Szkolenia
1796
Galeria zdjęć
1675
Poleć znajomemu
1220
Zastrzeżenia prawne
1215

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
838768
Oferty pracy - CBOP
9710
Oferty pracy tymczasowej
9187
Oferty pracy rynek nielokalny
5849
Archiwum ofert pracy
4027
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
1999

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
194690
Formy aktywizacji
44649
Porady grupowe
24665
Staże
19882
Grupowe informacje zawodowe
13268
Szkolenia
13040
Giełdy pracy
12947
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
8466
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
7874
Prace interwencyjne
7459
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
6716
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5639
Targi pracy
5348
Spotkania informacyjne
4883
Roboty publiczne
4836
Prace społecznie użyteczne
3994

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
12261
Kreator CV
5544
Newsletter
2594
Rejestracja przez Internet
2302
Umawianie wizyt przez Internet
1635
Instrukcja kreatora CV
1631
Zgloszenie oferty pracy przez Internet
272
E-zapytanie
3

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
38504
Dokumenty do pobrania
7683
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
7023
Rejestracja bezrobotnych
5756
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
5356
Rejestracja przez Internet
4145
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
4013
Zasiłek dla bezrobotnych
3818
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
3613
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3477
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3163
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
2751
Inne informacje
2751
Rejestracja poszukujących pracy
2603
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2590
Bon na zasiedlenie
2589
Wysokość świadczeń pieniężnych
2464
Obowiązki bezrobotnych
2399
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2353
Przyznanie statusu bezrobotnego
2311
Staże
2288
Plan szkoleń
2283
Zwrot kosztów przejazdu
2234
Utrata statusu bezrobotnego
2165
Dodatek aktywizacyjny
2144
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
1802
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1753
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1631
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1627
Prace interwencyjne
1621
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia
1618
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1606
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1581
Bon stażowy
1548
Prawa bezrobotnych
1530
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
1516
Bon zatrudnieniowy
1322
Rejestracja przez Internet
1320
Poradnictwo zawodowe
1308
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1273
Zwrot kosztów zakwaterowania
1269
Bon szkoleniowy
1262
Pośrednictwo pracy krajowe
1255
Prawa poszukujących pracy
1229
Studia podyplomowe
1202
Obowiązki poszukujących pracy
1174
Roboty publiczne
1139
Utrata statusu poszukującego pracy
1138
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1129
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1123
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1109
Usługi dla niepełnosprawnych
1079
Prace społecznie użyteczne
1077
Wykaz instytucji szkoleniowych
1054
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1053
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1049
Stypendium
1032
Koszty egzaminów
957
Archiwum szkoleń
953
Analiza skutecznośći i efektywności szkoleń
945
Trójstronne umowy szkoleniowe
933
Pożyczka szkoleniowa
914

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
26597
Dokumenty do pobrania
12779
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
9508
Zgłoszenie oferty pracy
4893
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4716
Staże
4403
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3467
Prace interwencyjne
3055
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
2870
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2372
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
2058
Pozyczki na utworzenie stanowiska pracy
2046
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców
2029
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
1913
Dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
1688
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1626
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1615
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1473
Pytania i odpowiedzi - FAQ
1470
Poradnictwo zawodowe
1439
Wysokość świadczeń pieniężnych
1402
Pośrednik pracy do spraw marketingu
1348
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1329
Trójstronne umowy szkoleniowe
1311
Świadczenie aktywizacyjne
1243
Roboty publiczne
1197
Pośrednictwo pracy krajowe
1163
Grant na telepracę
1152
Informacja Starosty przy wydawaniu zezwoleń na pracę cudzoziemcowi
1135
Ulgi w spłacie należności
1124
Prace społecznie użyteczne
1085
Zgłaszanie ofert pracy w sposób osobisty
1051
E-oświadczenie
1031
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
992
Zwolnienia grupowe
985
Zwolnienia grupowe i monitorowane
969
Zwolnienia monitorowane
948

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o zamówieniach
29204
Kontakt
27600
Książka teleadresowa PUP Dębica
7749
Ogłoszenia o wynikach postępowań
7160
Zamówienia publiczne
6432
Programy i projekty
4329
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4240
Mapa dojazdu
4038
Ocena pracy Urzędu
3411
Kierownictwo Urzędu Pracy
3267
Ocena strony internetowej
3194
Analizy i statystyki
2626
E-zapytanie
2453
Programy i projekty realizowane
2264
Archiwum zamówień publicznych
2153
Statut i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2115
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
1931
Statystyka lokalnego rynku pracy
1927
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)”
1883
Inne informacje
1874
Tłumacz języka migowego
1697
Raporty o lokalnym rynku pracy
1626
Zielona Linia
1620
Przydatne linki
1576
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1478
Monitoring zawodow deficytowych i nadwyżkowych
1428
Programy i projekty zrealizowane
1322
Statystyki graficzne
1282
Dane za rok 2015
1241
"Aktywność to praca"
1046
"Czas na pracę"
1009
"Więcej szans w Powiecie Dębickim"
993
Dane za rok 2014
927
Dane za rok 2016
925
Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"
915
"Wypracujmy sukces"
897
Dane za rok 2011
884
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
874
Dane za rok 2013
852
Dane za rok 2012
831
"Barometr zawodów"
700
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
675
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)”
651
"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"
606
Dane za rok 2017
362
Program specjalny "Przełamać bariery"
203

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
3580
Registration
1045

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
3289
РЕГИСТРАЦИЯ
845
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2887
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl